Připravujeme HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNOU DÍLNU PRO SENIORY A MAMINKY

 12.6.2018  Martina Nosková

HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO SENIORY A MAMINKY

Dílna je koncipována jako místo pro rozvoj tvořivosti, relaxaci a harmonizaci účastníků, především prostřednictvím práce s hlínou, ale i kresbou a malbou. Účastníci objeví svůj výtvarný potenciál a seznámí se se základy modelování, kresby i malby. Výstupem bude tvorba jedné až dvou pálených keramických plastik pro dvouměsíční kurz. Dílna bude mít i kulturní přesah vycházející z lidové kultury a tradic našeho regionu. Program dílny bude obohacen o arteterapeutické prvky vedoucí k cílenému uvolňování stresů.

LEKTORKA: MGR. JARMILA PŘIBYLOVÁ TERMÍNY KURZŮ: ŘÍJEN–LISTOPAD 2018

LEDEN–ÚNOR 2019 BŘEZEN–DUBEN 2019

1 KURZ OBSAHUJE: 8 LEKCÍ PO 3 VYUČ.HODINÁCH/

1× TÝDNĚ

ZAČÍNÁME: VE ČTVRTEK 4. 10. 2018 OD 17:30 DO 19:45, POPŘÍPADĚ DLE ZÁJMU I V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 8:30 AŽ 10:45 HODIN MÍSTO: BUDOVA ZUŠ MORAVA, HOLEŠOVSKÁ 271, FRYŠTÁK CENA DVOUMĚSÍČNÍHO KURZU: 1800,–Kč Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 797 972 421 P­ŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA WWW.ZUSMORAVA.CZ V ZÁLOŽCE SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ MORAVA