Kurz pro děti od 5 do 10 let

Malý keramik

Tento kurz je pro všechny tvořivé děti, které doma baví práce s plastelínou a chtěly by si modelování vyzkoušet i ,,trochu“ jinak. Kurz je určen hlavně pro malé začátečníky. Osvojí si základní techniky a postupy při práci s kermickou hlínou.

každý čtvrtek 15:45–16:45
Cena: 1 400 Kč/pololetí
pobočka ZUŠ Morava, Holešovská 271, Fryšták

Pozor! Termín z technický důvod odložen!

Začínáme 22. 9. 2022

Telefon: +420 797 972 421
E-mail: noskova@zusmorava.cz

Přihláška

Zapojili jsme se

Projekt „Valaši sa učija“

Jaký byl cíl hodiny TNV?

Seznámit žáky s repertoárem hudby z období baroka komponované, popřípadě aranžované, pro flétnu a harmonický nástroj. Seznámit žáky s repertoárem soudobé hudby komponované či aranžované pro flétnu a harmonický nástroj.

Jaky byl cíl návštěvy?

Seznámení se s prací učitele hudby, hrou na harfu a výukovými možnostmi,které se nejvíce využívají. Seznámení se s nástrojem, zjištění možností jak klavír využít při práci s klienty „Slunečnice“.

Letní múzický kemp 2020/2021

Jak se žilo na Sicílii ve 13. století?

To si vyzkoušela skupina dětí ve Vizovicích na Revice. Po roční pauze se vydali mladí muzikanti ze zlínského okolí, aby odstartovali prázdniny tvořivou uměleckou činností. Vrcholem tohoto snažení byla „Hra o statečném králi Kostislavovi a jeho sličné manželce, královně Matyldě“. Toto představení bylo protkané spoustou písniček a doprovázené živou kapelou. Přestože bylo na nácvik méně času, než na co byli vedoucí zvyklí, děti se ničeho nezalekli a celé představení zvládli nacvičit během neuvěřitelných 5 dnů. Šestý den proběhla dopoledne veřejná generální zkouška pro naše přátele z organizace Paprsek z Vyškova, se kterými se každý rok na Revice potkáváme a odpoledne proběhla premiéra představení pro rodiče, prarodiče, sourozence. Celý týden se nesl v uměleckém duchu. Děti nacvičovali divadlo, zpěváci se učili písně, kapela cvičila doprovodné melodie, výtvarníci malovali kulisy a tvořili se rekvizity a také kostýmy k dokreslení atmosféry 13.století na Sicílii. Mimo tyto činnosti si však děti užili i koupání v bazénu, diskotéku, týmové hry jako jsou Zločinci, Šifra, sportovní odpoledne a samozřejmě společný táborák se špekáčky. Za organizaci letošního ročníku patří velké poděkování vedoucím Martině Noskové, bez které by se tábor neuskutečnil, Janě Šindelářové a Pavlu Chmelíkovi za scénář a režii, Nikol Škubalové, Jitce Rafajové za hudební za pěveckou sekci, Lence Ficové za organizaci při tvorbě kulis a výtvarných aktivit, Petru Noskovi za tvorbu a realizaci volnočasových aktivit, Kláře Šenkyříkové a Aleně Dostálové za zdravotnický dohled. Také děkujeme za významnou finanční podporu MŠMT, všem rodičům a ZUŠ MORAVA.

Velmi se těšíme na 10. ročník, který je už teď ve fázi příprav.

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s.

Více fotografií

Zapojili jsme se

Projekt „Valaši sa učija“

registrační číslo CZ.02.3.68/ 0.0/ 0.0/ 18_071/ 0016581 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu, jehož řídícím orgánem je MŠMT, je zvýšit kvalitu práce pro neziskový sektor. Chceme zkvalitnit neformální vzdělávání, vzdělávání pracovníků neziskových organizací prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce.

Hlavním koordinátorem projektu, který probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 je MAS Střední Vsetínsko. Projekt je realizovaný prostřednictvím výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 17 partnerů. Projekt je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel. „Některým pracovníkům v neziskových organizacích chybí například kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využít inspirativních metod týmového učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi.“ sdělila hlavní manažerka projektu, Lucie Žabčíková.

Ukázka prací žaků
z keramického kroužku

X __

X __

X __


Aktuality

10. LETNÍ MÚZICKÝ KEMP - Ať žijí duchové! 17. 7.–24. 7. 2022
Přečíst
PF 2022
Přečíst
Projekt „VALAŠI SA UČIJA"“ - realizace aktivity Tandemové neformální vzdělávání
Přečíst
Projekt „VALAŠI SA UČIJA"“ - Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
Přečíst
LETNÍ MÚZICKÝ KEMP 2020/2021
Přečíst
Projekt „VALAŠI SA UČIJA"“
Přečíst

Kde nás
najdete?

X __

X __

Adresa

Holešovská 271,
Fryšták 763 16

UKÁZAT NA MAPĚ