Projekt „VALAŠI SA UČIJA"“ - realizace aktivity Tandemové neformální vzdělávání

Jaký byl cíl hodiny TNV?

Seznámit žáky s repertoárem hudby z období baroka komponované, popřípadě aranžované, pro flétnu a harmonický nástroj. Seznámit žáky s repertoárem soudobé hudby komponované či aranžované pro flétnu a harmonický nástroj.