LETNÍ MÚZICKÝ KEMP 2020/2021

Jak se žilo na Sicílii ve 13. století?

To si vyzkoušela skupina dětí ve Vizovicích na Revice. Po roční pauze se vydali mladí muzikanti ze zlínského okolí, aby odstartovali prázdniny tvořivou uměleckou činností. Vrcholem tohoto snažení byla „Hra o statečném králi Kostislavovi a jeho sličné manželce, královně Matyldě“. Toto představení bylo protkané spoustou písniček a doprovázené živou kapelou. Přestože bylo na nácvik méně času, než na co byli vedoucí zvyklí, děti se ničeho nezalekli a celé představení zvládli nacvičit během neuvěřitelných 5 dnů. Šestý den proběhla dopoledne veřejná generální zkouška pro naše přátele z organizace Paprsek z Vyškova, se kterými se každý rok na Revice potkáváme a odpoledne proběhla premiéra představení pro rodiče, prarodiče, sourozence. Celý týden se nesl v uměleckém duchu. Děti nacvičovali divadlo, zpěváci se učili písně, kapela cvičila doprovodné melodie, výtvarníci malovali kulisy a tvořili se rekvizity a také kostýmy k dokreslení atmosféry 13.století na Sicílii. Mimo tyto činnosti si však děti užili i koupání v bazénu, diskotéku, týmové hry jako jsou Zločinci, Šifra, sportovní odpoledne a samozřejmě společný táborák se špekáčky. Za organizaci letošního ročníku patří velké poděkování vedoucím Martině Noskové, bez které by se tábor neuskutečnil, Janě Šindelářové a Pavlu Chmelíkovi za scénář a režii, Nikol Škubalové, Jitce Rafajové za hudební za pěveckou sekci, Lence Ficové za organizaci při tvorbě kulis a výtvarných aktivit, Petru Noskovi za tvorbu a realizaci volnočasových aktivit, Kláře Šenkyříkové a Aleně Dostálové za zdravotnický dohled. Také děkujeme za významnou finanční podporu MŠMT, všem rodičům a ZUŠ MORAVA.

Velmi se těšíme na 10. ročník, který je už teď ve fázi příprav.

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s.

8. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE

DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH

,,Ale teď už pozor, jelikož to dnes bude opravdu napínavé".

To jsou poslední slova úvodní řeči před začátkem divadelního představení. A že to napínavé opravdu bylo. Je již tradicí, že se část pedagogického sboru ze ZUŠ Morava každoročně vydává na letní múzický pobyt do rekreačního arélu Revika Vizovice. Každým rokem se nese pobyt v duchu nějakého tématu, které provází děti celý týden a nakonec i v divadelním představení. V letošním roce tvůrci zvolili téma Detektivní příběh, ve kterém se sešla partička velmi známých detektivů, kteří měli za úkol vypátrat vraha, který se jim tento úkol snažil všemožnými způsoby překazit. Spisovatelka Jessica Fletcherová, Sherlock Holmes spolu s Watsonem, Hercule Poirot i slavný James Bond, ti všichni pátrali tak dlouho až zjistili, že vše byl jen podvrh a krutá pomsta bývalého spolužáka za příkoří, které mu během studií působili. Ale co bylo nejdůležitější? Zjistili pravou váhu přátelství a síly, když se spojí všichni dohromady a budou si pomáhat. I to vše se děti naučily během týdne nabytého dobrodružstvím a nejrůznějšími aktivitami od výletu k Chladné studni, návštěvy Státní policie, koupání v bazénu, tvorby masek, kulis, kostýmů a rekvizit, diskotéky a adaptace do kolektivu postižených kamarádů z organizace Paprsek Vyškov a nakonec i táboráku s noční hrou, která měla prověřit nejen odvahu dětí, ale i přátelství a soudržnost v jednotlivých týmech. V letošním ročníku se sešla velmi výjimečná sestava dětí, kterým patří obrovské poděkování za skvělý týden. Toto poděkování patří také vedoucím táboru. Martině Noskové, která je hlavou celého projektu a díky ní se tato akce může konat, Petru Noskovi za vymýšlení a realizaci většiny volnočasových aktivit, Markétě Dvorské, která se nemalým dílem podílela na volnočasových aktivitách, tvorbě kostýmů, kulis a hudebního průběhu hry, Janě Vágnerové, Rosalii Prnové a Janě Šindelářové za nacvičení celého představení a Kláře Míčové za zdravotnický dohled. Děkujeme všem sponzorům, rodičům za podporu a za záštitu ZUŠ Morava Zlín.

Děkujeme všem za spolupráci a podporu, bez které by se tento úžasný projekt nemohl uskutečnit.

Celý záznam představení naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?…

Velmi se těšíme na další 9. ročník, který je už teď ve fázi příprav.

7. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE

CESTA KOLEM VIZOVIC ZA 7 DNÍ

( Celý záznam představení naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?…)

Překrásné okolí Vizovic a jejich dominanty Janohrad, čokoládovna, zámek i slavné Trnkobraní. To vše se v letošním roce stalo námětem scénáře pro další úspěšné představení ,,Cesta kolem Vizovic za 7 dní“, které bylo vyvrcholením celého múzického pobytu Revika 2018, konaný ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2018.
Veleúspěšné představení bylo protkané písněmi skupiny Fleret i známými šlágry a nenechaly žádného diváka v klidu. Nejeden posluchač se neubránil tomu, aby dětem v jejich pěveckých výkonech nepomohl.
Celý pobyt se, krom celotýdenního nácviku divadelního muzikálového představení, nesl v duchu sportovních a kreativních aktivit. Děti se skvěle zapojovaly do všech aktivit, které jim vedoucí vymysleli. Jejich výkony byly v průběhu celého pobytu patřičně odměňovány překrásnými cenami a diplomy, za které patří velké poděkování všem sponzorům.
Rozvoj kreativity, dětské fantazie a především týmová spolupráce jsou jedny z hlavních záměrů celého projektu. A nutno říct, že v letošním roce bylo těchto cílů dosaženo s více než 100% úspěchem, za což musíme děti velmi pochválit. Rodiče se o tom mohli přesvědčit v závěru týdne na výstavě tvorby jejich dětí, kde na ně byli právem pyšní.
Dlouholetá spolupráce s městkou policií a jejími psovody byla opět velkým zpestřením pobytu. Výlet se v letošním roce uskutečnil v rámci pochodu na Janův hrad, který v současné době prochází rekonstrukcí a my věříme, že jej v následujících letech budeme moci navštívit i s prohlídkou hradu.
Ačkoliv se již několik let potkáváme při pobytu s organizací Paprsek, která na Reviku jezdí se svými handicapovanými svěřenci, letošní rok byl přece jen trochu jiný. Povedlo se nám navázat spolupráci s vedoucími Paprsku a výsledkem byla veřejná generální zkouška našeho představení, do které se zapojili i přátelé z Paprsku, což se nám pozitivně vrátilo v podobě obrovského nadšení klientů Paprsku. Na závěr celé této spolupráce byla uspořádána společná diskotéka, kde se děti mohly naučit krásné spolupráci s handicapovanými, což je pro ně z hlediska socializačního velkým přínosem a my za to velmi děkujeme.

Za organizaci letošního ročníku patří velké díky vedoucím Martině Noskové, která je srdcem i duší celého projektu, Kláře Míčové, která byla naším zdravotníkem po celý pobyt, Janě Šindelářové za režii celého představení, Natálii Kozubíkové, Rosalii Prnové a Petru Vlkovi za hudební nastudování a Markétě Knápkové a Petru Noskovi za přípravu volnočasových aktivit.

Děkujeme všem za spolupráci a podporu, bez které by se tento úžasný projekt nemohl uskutečnit.

Velmi se těšíme na další 8. ročník, který je už teď ve fázi příprav. Předpokládaný termín 28.6. 2019 – 6.7. 2019

Celý záznam představení naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?…

6. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE VE VIZOVICÍCH

STRAŠIDLA Z REVIKY

Strašidla, duchové a tajemné kouzelné bytosti se v letošním roce ukrývaly, v podobě účastníků táboru, na Revice ve Vizovicích, kde i ti neotrlejší jedinci podléhali strachu při vystoupení mladých umělců v závěrečném představení. Děti se natolik vžívaly do svých rolí, že i nám vedoucím se nedostávalo slov. Tradičně náš pobyt zpestřovaly nejrozmanitější aktivity, které jsme jen mohli vymyslet. Dlouho razíme heslo ,,Kreativitě se meze nekladou", tak i letos si děti tvořily kulisy a kostýmy ve velké míře samy. Novinkou byl workshop tvoření táborových placek a strašidelných lucerniček. Jako každoročně nám zachovává přízeň městská policie s ukázkou svých psovodů a nemohl chybět ani výšlap na Janovu horu, při kterém děti sbíraly body, aby si na konci pobytu mohly odnést překrásné ceny. Dokonce i hra Vesnice, vymyšlená jedním z vedoucích Petrem Noskem, byla tak úspěšná, že děti oželely i tradičně oblíbenou stezku odvahy. Jak už bylo výše popsáno, závěrečné vystoupení bylo takřka dech beroucí a i přes nepřízeň počasí se uskutečnil rozlučkový táborák s dětmi a rodiči, na který se každoročně všichni velmi těší. Za organizaci letošního ročníku patří velké díky vedoucím Martině Noskové, která je srdcem i duší celého projektu, Kláře Černochové, která byla naším zdravotníkem po celý pobyt, Janě Šindelářové za režii celého představení, Michaeli Šarmanové a Rosalii Prnové za hudební nastudování, Kláře Míčové a Vojtovi Kozubíkovi za přípravu volnočasových aktivit a Lence Ficové za již zmiňovaný workshop táborových placek.

Velmi se těšíme na další 7. ročník, který je už teď ve fázi příprav. Společnost přátel ZUŠ Morava