7. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE

 17.8.2018  Martina Nosková

CESTA KOLEM VIZOVIC ZA 7 DNÍ

Překrásné okolí Vizovic a jejich dominanty Janohrad, čokoládovna, zámek i slavné Trnkobraní. To vše se v letošním roce stalo námětem scénáře pro další úspěšné představení ,,Cesta kolem Vizovic za 7 dní“, které bylo vyvrcholením celého múzického pobytu Revika 2018, konaný ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2018.
Veleúspěšné představení bylo protkané písněmi skupiny Fleret i známými šlágry a nenechaly žádného diváka v klidu. Nejeden posluchač se neubránil tomu, aby dětem v jejich pěveckých výkonech nepomohl.
Celý pobyt se, krom celotýdenního nácviku divadelního muzikálového představení, nesl v duchu sportovních a kreativních aktivit. Děti se skvěle zapojovaly do všech aktivit, které jim vedoucí vymysleli. Jejich výkony byly v průběhu celého pobytu patřičně odměňovány překrásnými cenami a diplomy, za které patří velké poděkování všem sponzorům.
Rozvoj kreativity, dětské fantazie a především týmová spolupráce jsou jedny z hlavních záměrů celého projektu. A nutno říct, že v letošním roce bylo těchto cílů dosaženo s více než 100% úspěchem, za což musíme děti velmi pochválit. Rodiče se o tom mohli přesvědčit v závěru týdne na výstavě tvorby jejich dětí, kde na ně byli právem pyšní.
Dlouholetá spolupráce s městkou policií a jejími psovody byla opět velkým zpestřením pobytu. Výlet se v letošním roce uskutečnil v rámci pochodu na Janův hrad, který v současné době prochází rekonstrukcí a my věříme, že jej v následujících letech budeme moci navštívit i s prohlídkou hradu.
Ačkoliv se již několik let potkáváme při pobytu s organizací Paprsek, která na Reviku jezdí se svými handicapovanými svěřenci, letošní rok byl přece jen trochu jiný. Povedlo se nám navázat spolupráci s vedoucími Paprsku a výsledkem byla veřejná generální zkouška našeho představení, do které se zapojili i přátelé z Paprsku, což se nám pozitivně vrátilo v podobě obrovského nadšení klientů Paprsku. Na závěr celé této spolupráce byla uspořádána společná diskotéka, kde se děti mohly naučit krásné spolupráci s handicapovanými, což je pro ně z hlediska socializačního velkým přínosem a my za to velmi děkujeme.

Za organizaci letošního ročníku patří velké díky vedoucím Martině Noskové, která je srdcem i duší celého projektu, Kláře Míčové, která byla naším zdravotníkem po celý pobyt, Janě Šindelářové za režii celého představení, Natálii Kozubíkové, Rosalii Prnové a Petru Vlkovi za hudební nastudování a Markétě Knápkové a Petru Noskovi za přípravu volnočasových aktivit.

Děkujeme všem za spolupráci a podporu, bez které by se tento úžasný projekt nemohl uskutečnit.

Velmi se těšíme na další 8. ročník, který je už teď ve fázi příprav. Předpokládaný termín 28.6. 2019 – 6.7. 2019

6. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE VE VIZOVICÍCH

 7.7.2017  Martina Nosková

STRAŠIDLA Z REVIKY

Strašidla, duchové a tajemné kouzelné bytosti se v letošním roce ukrývaly, v podobě účastníků táboru, na Revice ve Vizovicích, kde i ti neotrlejší jedinci podléhali strachu při vystoupení mladých umělců v závěrečném představení. Děti se natolik vžívaly do svých rolí, že i nám vedoucím se nedostávalo slov. Tradičně náš pobyt zpestřovaly nejrozmanitější aktivity, které jsme jen mohli vymyslet. Dlouho razíme heslo ,,Kreativitě se meze nekladou", tak i letos si děti tvořily kulisy a kostýmy ve velké míře samy. Novinkou byl workshop tvoření táborových placek a strašidelných lucerniček. Jako každoročně nám zachovává přízeň městská policie s ukázkou svých psovodů a nemohl chybět ani výšlap na Janovu horu, při kterém děti sbíraly body, aby si na konci pobytu mohly odnést překrásné ceny. Dokonce i hra Vesnice, vymyšlená jedním z vedoucích Petrem Noskem, byla tak úspěšná, že děti oželely i tradičně oblíbenou stezku odvahy. Jak už bylo výše popsáno, závěrečné vystoupení bylo takřka dech beroucí a i přes nepřízeň počasí se uskutečnil rozlučkový táborák s dětmi a rodiči, na který se každoročně všichni velmi těší. Za organizaci letošního ročníku patří velké díky vedoucím Martině Noskové, která je srdcem i duší celého projektu, Kláře Černochové, která byla naším zdravotníkem po celý pobyt, Janě Šindelářové za režii celého představení, Michaeli Šarmanové a Rosalii Prnové za hudební nastudování, Kláře Míčové a Vojtovi Kozubíkovi za přípravu volnočasových aktivit a Lence Ficové za již zmiňovaný workshop táborových placek.

Velmi se těšíme na další 7. ročník, který je už teď ve fázi příprav. Společnost přátel ZUŠ Morava