LETNÍ MÚZICKÝ KEMP 2020/2021

Jak se žilo na Sicílii ve 13. století?

To si vyzkoušela skupina dětí ve Vizovicích na Revice. Po roční pauze se vydali mladí muzikanti ze zlínského okolí, aby odstartovali prázdniny tvořivou uměleckou činností. Vrcholem tohoto snažení byla „Hra o statečném králi Kostislavovi a jeho sličné manželce, královně Matyldě“. Toto představení bylo protkané spoustou písniček a doprovázené živou kapelou. Přestože bylo na nácvik méně času, než na co byli vedoucí zvyklí, děti se ničeho nezalekli a celé představení zvládli nacvičit během neuvěřitelných 5 dnů. Šestý den proběhla dopoledne veřejná generální zkouška pro naše přátele z organizace Paprsek z Vyškova, se kterými se každý rok na Revice potkáváme a odpoledne proběhla premiéra představení pro rodiče, prarodiče, sourozence. Celý týden se nesl v uměleckém duchu. Děti nacvičovali divadlo, zpěváci se učili písně, kapela cvičila doprovodné melodie, výtvarníci malovali kulisy a tvořili se rekvizity a také kostýmy k dokreslení atmosféry 13.století na Sicílii. Mimo tyto činnosti si však děti užili i koupání v bazénu, diskotéku, týmové hry jako jsou Zločinci, Šifra, sportovní odpoledne a samozřejmě společný táborák se špekáčky. Za organizaci letošního ročníku patří velké poděkování vedoucím Martině Noskové, bez které by se tábor neuskutečnil, Janě Šindelářové a Pavlu Chmelíkovi za scénář a režii, Nikol Škubalové, Jitce Rafajové za hudební za pěveckou sekci, Lence Ficové za organizaci při tvorbě kulis a výtvarných aktivit, Petru Noskovi za tvorbu a realizaci volnočasových aktivit, Kláře Šenkyříkové a Aleně Dostálové za zdravotnický dohled. Také děkujeme za významnou finanční podporu MŠMT, všem rodičům a ZUŠ MORAVA.

Velmi se těšíme na 10. ročník, který je už teď ve fázi příprav.

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s.