Projekt „VALAŠI SA UČIJA"“ - Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv

Jaký byl cíl návštěvy?

Seznámení se s prací učitele hudby, hrou na harfu a výukovými možnostmi,které se nejvíce využívají. Seznámení se s nástrojem, zjištění možností jak klavír využít při práci s klienty „Slunečnice“.